SKŁAD

Microsile®

ma najbardziej zróżnicowany skład bakteryjny spośród innych występujących preparatów na rynku.

N

600 tys. bakterii Microsile przypada na każdy gram zakiszanego surowca!

N

5 różnych wzajemnie uzupełniających się gatunków bakterii fermentacji mlekowej !

5

Bakterie inicjujące zakiszanie (E.faecium, P. acidilactici)

5

Bakterie pogłębiające procesy konserwacji (L.plantarum, L.casei)

5

Bakterie homofermentacyjne i heterofermentacyjne (L.brevis)

miesięce terminu trwałości

tys. bakterii na 1 g zakiszanego surowca

gatunków bakterii

godzin trwałości roztworu roboczego

Silnie skoncentrowany preparat zawierający bakterie fermentacji mlekowej w ilości 6×1010 j.t.k/g preparatu:

5

Lactobacillus plantarum–ATCC 8014

5

Lactobacillus casei–ATCC 7469

5

Enterococcus faecium–NCIMB 11181

5

Pediococcus acidilactici–ATCC 8042

5

Lactobacillus brevis –DSM 21982

p

Starter, składający się z pożywki umożliwiającej szybką multiplikację mikroorganizmów tworzących kompozyt mikrobiologiczny, bez względu na warunki początkowe wynikające z miejsca ich zastosowania.

Opis funkcji bakterii wchodzących w skład MICROSILE®

Enterococcus faecium, Pediococcus acidilactici:

Należą do grupy bakterii homofermentatywnych–wytwarzają wyłącznie kwas mlekowy, decydują o jakości, wartości pokarmowej i smakowitości kiszonki. Odgrywają ważną rolę w pierwszej, krytycznej fazie procesu fermentacyjnego. We współzawodnictwie międzygatunkowym skutecznie zwalczają bakterie niepożądane w procesie fermentacji, w tym bakterie kwasu masłowego i gnilne. Dzięki dużej koncentracji i szybkiemu namnażaniu zaczynają szybko dominować w zakiszanym materiale i jego pH spada poniżej 5. Pediococcus acidilactici-wpływa szczególnie korzystnie na cechy organoleptyczne kiszonki.


Lactobacillus casei:

Lactobacillus casei są silnymi bakteriami homofermentatywnymi wytwarzającymi duże ilości kwasu mlekowego.


Lactobacillus plantarum:

Należą do grupy bakterii homofermentatywnych. Produkując kwas mlekowy obniżają pH zakiszanego surowca do około 4, co gwarantuje całkowite i trwałe zakiszenie. Są odpowiedzialne za wysoką fermentację.


Lactobacillus brevis:

Należy do grupy bakterii heterofermentatywnych, czyli wytwarza kwas mlekowy i octowy. Rola kwasu mlekowego jest już dobrze poznana i doceniona w kiszonce, jako najważniejszego czynnika konserwującego składniki odżywcze. Natomiast kwas octowy hamuje rozwój drożdży w kiszonce i dzięki temu ma duży wpływ na wzrost stabilności tlenowej kiszonki, czyli wzrost jej temperatury powyżej temperatury otoczenia.

Ponadto Lactobacillus brevis wykazuje wysoką zdolność do adaptacji zmian osmolarności środowiska zewnętrznego –tolerancja na wyższą zawartość suchej masy w zakiszanym surowcu.


Dowiedz się więcej o naszym produkcie

Więcej